תקנון האתר

השימוש באתר galeden.co.il (להלן: האתר) כפוף לתנאי השימוש וגלישה בו ו/או שימוש בשירותים שלו ייחשבו כהסכמה לתנאי השימוש.

המשתמש באתר מצהיר כי הוא מאשר את תנאי תקנון זו, קרא והבין אותם, ומסכים להם ולא תהיה לו או למי מטעמו טענה כנגד מפעילי האתר או מי גל עדן בע”מ (להלן: החברה) או מי מטעמם בכל קשר לפעילות האתר ולמוצרים המשווקים בו. האתר ו/או תוכנו אינו מגביל את החברה באף צורה ו/או דרך כלשהיא.

המשתמש באתר אחראי באופן בלעדי לכל נזק שייגרם או עשוי להיגרם לו כתוצאה משימוש באתר ו/או גלישה בו והחברה ו/או מפעילי האתר אינם אחראים לאף נזק ישיר או עקיף שייגרם כתוצאה משימוש ו/או גלישה באתר ו/או מתכני המידע בו.

החברה רשאית לשנות תקנון זה לפי שיקול דעתה הבלעדי והתקנון המחייב הינו זה שפורסם באתר במועד הגלישה.

החברה אינה מתחייבת לפעולה רציפה של האתר ו/או ללא תקלות והיא רשאית להפסיק פעולתו לצורך תחזוקה או כל סיבה שהיא ולא תהיה על כך כל עילה לתביעה מצד משתמש ו/או גולש באתר.

קישורים לאתרים אחרים אינה באחריות החברה ו/או מפעילי האתר והחברה לא תישא בכל חבות מכל סוג שהוא בקשר עם אתרים אלו.

הזמנה/מכירה ממוצרי האתר אפשרית רק לאזרחי/תושבי ישראל.

המשתמש

אדם, לרבות תאגיד המבצע פעולה או גולש באתר. כל אדם רשאי לקנות באתר זה בכפוף לעמידתו בתנאים הבאים: הוא בעל כשרות משפטית לבצע פעולות משפטית כמשמעותם בחוק, בן 18 ומעלה או מאוגד על פי דין אשר נרשם לאתר.

השימוש באתר הינו באחריות הבלעדית של המשתמש במצבו AS-IS.

המוצרים

המוצרים באתר ומחירם כוללים מע”מ וכל משתמש המעוניין ברכישת המוצרים ו/או בהזמנת שירות רשאי להשאיר פרטיו הטלפוניים ונציג שירות מטעמנו יחזור אליו למתן שירות.

המוצרים באתר, סוגם וכמותם הינם בשיקול הדעת הבלעדי של החברה והיא רשאית להוסיף או לגרוע מוצרים ולשנות את מחירם לפי שיקול דעתה הבלעדי. החברה אינה מתחייבת לגבי שלמות ו/או דיוק וא/או תוכנו של המידע באתר.

האחריות למוצרים הינה בגובה מקסימלי של מחיר המוצר בלבד.

מדיניות ביטול עיסקה והחזרת מוצרים

ביטול עיסקה ייעשה בהתאם לחוק הגנת הצרכן, תשמ”א-1981. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, ניתן לבטל עסקה תוך 14 יום מקבלת המוצר שנרכש מהחברה ככל ו – (א) המוצר הוחזר באריזתו המקורית, ללא פגם ו/או נזק ובמצב בו התקבל המוצר אצל הרוכש; (ב) ניתנה הודעה בכתב מאת הרוכש על הרצון לביטול עסקה וזו התקבלה אצל החברה בדוא”ל או פקס; (ג) המוצר הוחזר לחברה בהתאם להוראות הדין. דמי ביטול ייגבו בהתאם להוראות הדין (5% מערך הקנייה או 100 ₪, לפי הנמוך מבין השניים). לא יינתן החזר כספי על עלות משלוח מוצר ו/או הובלתו ו/או התקנתו.

זכויות יוצרים

זכויות הקניין (רוחני ופיזי) באתר זה, לרבות עיצובו ו/או המידע שהוא מכיל הינם בבעלות בלעדית של החברה ולאף אדם או תאגיד לא תהא זכות או תביעה כלפי החברה בנוגע לזכויות אלה או אחרות והם אינם רשאים לעשות שימוש בזכויות בכל דרך שהיא.

במקרה של סכסוך או תביעה של משתמש כלפי החברה מקום השיפוט המוסכם הינו בית משפט מוסמך בחיפה.

מדיניות פרטיות

השימוש באתר מעיד על הסכמת המשתמש למדיניות הפרטיות ולמדיניות השימוש בו. החברה רשאית לשנות מדיניות זו על פי שיקול דעתה הבלעדי מאת לעת.

בעת ההזמנה באתר ו/או השארת פרטים באתר, נאסף מידע על המשתמש לרבות הפרטים שהשאיר והמוצרים בהם התעניין (להלן: “המידע”), אשר יישמר על ידי החברה בהתאם להוראות הדין.

המידע שנאסף עשוי לשמש בין היתר לשם: (א) התאמת הגלישה של המשתמש באתר לצרכיו; (ב) לספק תוכן שיווקי; (ג) לשפר את האתר ו/או את שירות הלקוחות; (ד) ליצור קשר עם המשתמש באמצעות הפרטים שהשאיר.

החברה הינה הבעלים הבלעדיים של המידע שנאסף באתר. המידע על פיו ניתן לזהותך לא  יועבר, או יינתן לחברה אחרת, מלבד מידע הכרחי להשלמת בקשה ו/או עסקה, כגון משלוח הזמנה.

האמור אינו חל על חברות צד שלישי שמסייעות לחברה בתפעול אתר האינטרנט שלה ובניהול עסקיה.

החברה מיישמת אמצעי אבטחה כדי לשמור על בטיחות המידע. המחשבים/שרתים המשמשים לאחסון מידע המאפשר זיהוי אישי נשמרים בסביבה מאובטחת.

למשתמש לא תהיה כל טענה ו/או דרישה כנגד החברה ככל ויעשה על ידה שימוש בקבצי קוקי ועל המשתמש האחריות הבלעדית להגן על המידע בעת פעולותיו ברשת האינטרנט.

המידע שמוסר המשתמש בעת השימוש באתר ו/או בעת הזמנת מוצרי החברה בכל אמצעי מדיה שהוא וכן במשרדי החברה, היא מרצונו החופשי ובהסכמתו של המשתמש ו/או הרוכש. בעת מסירת הפרטים כאמור, מאשר המשתמש ו/או הרוכש שימוש במידע זה על ידי החברה לרבות לצורך משלוח מידע על הזמנות שביצע המשתמש ו/או הרוכש, משלוח הודעות לגבי מבצעי החברה, פנייה חוזרת למשתמש או הרוכש ו/או יצירת קשר עימו בכל אמצעי מדיה שהוא בקשר למוצרים קשורים וכיוצ”ב. ככל והמשתמש ו/או הרוכש אינו מעוניין שהחברה תפנה אליו כאמור, עליו לפנות לחברה בכתב (באמצעות דוא”ל/פקס) או באמצעות המענה הטלפוני של החברה תוך ציון מפורש של – (א) שמו המלא (ב) מספר הטלפון ודוא”ל שלו; (ג) רצונו לא לקבל פנייה מהחברה כאמור.

האמור נכתב בלשון זכר אך נכון גם ללשון נקבה.

× צריכים עזרה? לוואטסאפ עם נציג
דילוג לתוכן